Nederland is Kampioen Papierrecycling

Het klimaat verandert. De beschikbaarheid van grondstoffen staat onder druk, hierdoor wordt het hergebruik van papier en karton steeds belangrijker. Evenals het reduceren van onze CO2 uitstoot.

Recycling van papier en karton is onderdeel van een belangrijke duurzaamheidsuitdaging. Door hergebruik neemt de behoefte aan nieuwe grondstoffen af, vermindert de afvalberg  en wordt ervoor gezorgd dat CO2 langer blijft opgeslagen in het papier en karton. Dat is goed voor het klimaat.

In Nederland werken we aan een circulaire economie. 89% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton (niet-verpakkingen) is in2020 ingezameld en hergebruikt. Op Europees niveau lag het percentage papierrecycling op 72%.

Een aantal interessante cijfers op een rij; Papier Recycling Nederland publiceert jaarlijks de cijfers van de recycling van niet- verpakkingstoepassingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders, printpapier etc. In 2020 werd daarvan in totaal 1.007.000 ton op de markt gebracht. Daarvan werd 898.000 ton ingezameld en gerecycled.

Bij COCON Print & Fulfiment zijn we dagelijks bezig om zo maatschappelijk verantwoordt te ondernemen.

 De NEN ISO 26000 maakt zichtbaar dat duurzaamheid in alle aspecten van de bedrijfsvoering is doorgevoerd. Bovendien zijn we in 2016 verkozen tot meest duurzame leverancier in de grafische sector. We nemen vele maatregelen rond het milieu en energieverbruik, werken als gecertificeerd bedrijf volgens FSC-normeringen, produceren volledig CO2 neutraal en recyclen natuurlijk zoveel mogelijk papier en karton om zo ook ons steentje bij te dragen aan een circulaire economie.

Succesvol papier recyclen doen we samen

De goede resultaten zijn te danken aan de inspanningen van alle schakels in de papierkringloop. Producenten zorgen dat hun producten of verpakkingen goed te recyclen zijn. Burgers scheiden hun oud papier en bieden het aan voor recycling. Gemeenten geven voorlichting en zamelen het oud papier in, in samenwerking met professionele inzamelaars en sorteerders en de papierindustrie maakt weer nieuw papier en karton van het oud papier.

Naast het schredden van karton tot vulmateriaal zit er tussen de grote hoeveelheid ook kwalitatief goede dozen bij die een 2de leven kunnen krijgen. Het probleem echter is dat deze dozen bedrukt zijn met artikel- en soms klantinformatie waardoor de doos niet bij andere klanten aangeboden kan worden. Daar hebben we bij COCON de volgende oplossing voor bedacht:

We beplakken de geprinte dozen met blanco papierstickers. Hiermee dragen we nog een extra steentje bij aan het recyclen van karton.

Voordelen papierrecycling op een rij

-Vermindering van de afvalberg
-Duurzame inzet van gebruikte materialen
-Minder gebruik nieuwe grondstoffen
-Reductie energie- en waterverbruik
-Verlaging van de CO2-uitstoot
-Vergroting betrokkenheid samenleving bij verduurzaming

We kunnen dus wel stellen dat Nederland kampioen is in papierrecycling!

 Bron: PrintMatters/papierrycling